Przejdź do treści
Strona główna » Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) – Jest to organizacja zajmująca się przeprowadzaniem reprezentatywnych badań opinii publicznej. Rozpoczęła ona działalność już w 1982 roku. Od początku lat 90. CBOS realizuje regularnie, co miesiąc, badania przeglądowe. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W 1997 roku Sejm RP nadał owej organizacji miano ,,niezależnej fundacji”  i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na ,,użytek publiczny”. Od tego czasu nadzór nad organizacją pełni tzw. Rada CBOS, w skład której wchodzą przedstawiciele siedmiu instytucji akademickich oraz reprezentanci Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

OCENA POLITICS NOW:

Zespół Politics Now, pod przewodnictwem Pawła Ruszczak, przeprowadził analizę dotychczasowych danych (m.in. wskazanie zwycięzców w wyborach, błąd statystyczny w porównaniu z realnymi wynikami wyborów, kolejność pozycji na których kandydaci/partie się uplasowały względem rzeczywistych wyników etc.) nadał tejże sondażowi rangę C- w rankingu rzetelności wyników sondaży politycznych.

Skip to content