Przejdź do treści
Strona główna » Co z nowelizacją ustawy o zawodzie psychologa?

Co z nowelizacją ustawy o zawodzie psychologa?

Korekta: Łukasz Cieśliński II korekta: Małgorzata Nowak

Źródło grafiki: Gazeta Prawna

Najbardziej kluczowy czas dla Rady Ministrów to pierwsze 6 miesięcy po jej wybraniu. To w ciągu tego okresu rządzący muszą podjąć działania w obszarach wzbudzających szczególne zainteresowanie społeczeństwa na dany moment, aby nie popaść w stagnację do końca kadencji. W trakcie zmiany władzy gorącym tematem stała się zapowiedź wprowadzenia nowej ustawy o zawodzie psychologa. Czy ta obietnica zostanie w końcu spełniona?

Dlaczego jest potrzebna nowa ustawa o zawodzie psychologa?

Psycholodzy to bardzo szeroka grupa specjalistów, a nie tylko osoby pracujące w prywatnych gabinetach psychologicznych. Przedstawiciele tej profesji świadczą usługi w szkołach, placówkach zdrowia, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, a także instytucjach wymiaru sprawiedliwości, często jako biegli sądowi. Jak od dawna wskazywała przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, Katarzyna Sarnicka, obecnie obowiązująca ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów to martwe prawo. Przede wszystkim nie określa ona, kto może wykonywać zawód psychologa, ani jakie powinien mieć kwalifikacje. Kwestie te przekładają się na niepewność pacjentów w wyborze specjalisty, a w konsekwencji na udzielanie nieprawidłowej pomocy w kryzysach psychicznych. Ponadto zawodowi psychologa brakuje kodeksu etycznego uregulowanego prawnie. Aktualnie istnieje taka regulacja opracowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, lecz odnosi się ona jedynie do postępowania zawodowego członków tego towarzystwa oraz innych osób, które zadeklarowały jego przestrzeganie.

Projekt ustawy o zawodzie psychologa

Celem nowego projektu jest więc uregulowanie zawodu psychologa, a przede wszystkim warunków uzyskiwania prawa do jego wykonywania oraz zasad jego wykonywania. Z kolei utworzenie samorządu wsparłoby psychologów prawnie i merytorycznie oraz otoczyłoby ochroną ich klientów. Pacjenci powinni mieć możliwość sprawdzenia czy osoba, z której usług chcą skorzystać, faktycznie ukończyła studia psychologiczne i jest godnym zaufania specjalistą. Obecnie nie istnieją regulacje prawne pozwalające na nakładanie kar na osoby bezpodstawnie posługujące się tytułem zawodowym psychologa. Nowy projekt ustawy przewiduje również powołanie rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej, który będzie przyjmował skargi pacjentów otrzymujących nieprawidłową pomoc psychologiczną. Dodatkowo osoby wykonujące zawód psychologa zostałyby uwolnione spod władzy pracodawców i przełożonych. Zaś opracowanie kodeksu etycznego uregulowałoby właściwe wykorzystywanie testów psychologicznych i prowadzenie dokumentacji.

Co się dzieje z projektem?

Na chwilę obecną można powiedzieć, że projekt ustawy o zawodzie psychologa jest na ostatniej prostej. W styczniu bieżącego roku ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała właściwe uregulowanie zawodu psychologa, który nazwała zawodem zaufania publicznego. Co istotne, patronowała ona poselskiemu projektowi w tej sprawie złożonemu w Sejmie jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy, który nie był nawet procedowany. W przywoływanej wypowiedzi poinformowała także o spotkaniu z przedstawicielami OZZP oraz pracy „nad ostatnimi szczegółami projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content