Przejdź do treści
Strona główna » Lokalna inicjatywa w Krotoszynie: Polska 2050 chce utworzyć Radę Kobiet

Lokalna inicjatywa w Krotoszynie: Polska 2050 chce utworzyć Radę Kobiet

W ostatnim czasie współpraca na poziomie lokalnym między PSL a Polską 2050 zaczęła się zacieśniać, co wynika z faktu, że obie partie współtworzą Trzecią Drogę. Jednym z efektów takiej współpracy jest niewątpliwie ogłoszenie wspaniałej inicjatywy utworzenia Rady Kobiet. Dała ona pozytywny wydźwięk również u władz lokalnych. Zainteresowany współpracą jest burmistrz miasta i gminy Krotoszyn.

Na fotografii od lewej: Magdalena Paszyn, Barbara Oliwiecka, Franciszek Marszałek, Damian Paszek.
Źródło: facebook.com

19 listopada br. w gabinecie głowy miasta odbyła się rozmowa między władzami Krotoszyna, burmistrzem Franciszkiem Marszałkiem oraz jego zastępcy Damianem Paszkiem, a reprezentantkami Polska 2050 – Barbarą Oliwiecką, posłanką na Sejm X kadencji oraz Magdaleną Paszyn, liderką w Krotoszynie. Został tam przedstawiony projekt Rady Kobiet, a także zakres koniecznych działań na terenie gminy i powiatu na rzecz mieszkańców.

Treść wniosku do burmistrza na powyższej fotografii.

W związku z tym przedsięwzięciem, postanowiłem przeprowadzić wywiad z posłanką Barbarą Oliwiecką z ramienia Polska 2050 oraz lokalną liderką tejże organizacji w Krotoszynie Magdaleną Paszyn.

Na początek pytania do pani poseł Barbary Oliwieckiej.

Patryk Szwedziak: Jak pani widzi znaczenie projektu Krotoszyńskiej Rady Kobiet dla regionu i jakie korzyści przyniesie mieszkankom?

Barbara Oliwiecka: Krotoszyńska Rada Kobiet ma na celu przede wszystkim aktywować krotoszyńskie kobiety. Celem jest stworzenie przestrzeni do działania i, co bardzo ważne, nagłaśnianie tych działań. Mamy wiele aktywnych kobiet, a wciąż za mało się mówi o ich osiągnięciach. Dla regionu ważna będzie wymiana doświadczeń, inspirowanie się i podejmowanie działań ponadlokalnych np. dotyczących transportu czy kultury.

PS: Czy istnieją plany współpracy między Krotoszyńską Radą Kobiet a innymi organizacjami lub instytucjami na poziomie lokalnym czy regionalnym?

BO: Jako posłanka na pewno będę współpracować z Krotoszyńską Radą Kobiet, a spodziewam się naturalnej współpracy również z innymi radami kobiet, np. kaliską czy ostrowską.

PS: Jakie są oczekiwania co do rezultatów projektu Krotoszyńskiej Rady Kobiet i jakie zmiany społeczne przewiduje się na skutek tych działań?

BO: Pierwsze oczekiwanie jest takie, żeby ona powstała. To leży w gestii burmistrza. Dla mnie istotne jest to, żeby kobiety były widoczne w przestrzeni publicznej oraz żeby się wspierały. Nie ma nas, kobiet, zbyt dużo na kartach historii, nawet tej lokalnej – czas to zmienić. Dajmy przykład młodemu pokoleniu, że współtworzymy nasze środowisko razem z mężczyznami, że mamy realny wpływ na to jak wygląda przestrzeń w której żyjemy. My kobiety robimy to na co dzień, czas po prostu zacząć o tym mówić i to pokazywać. Czas zacząć promować kobiety. Pamiętajmy, że w sejmie mamy zaledwie 30% kobiet, w radach miast, gmin, powiatów podobnie, a często nawet i mniej. Rady kobiet nie są politycznym organem, ale dzięki promowaniu aktywnych kobiet, inspirowaniu i stwarzaniu przyjaznych warunków do działania na pewno mogą się przyczynić do zmiany tych parytetów w przyszłości.

W następnej kolejności pytania do liderki stowarzyszenia Polska2050 Magdaleny Paszyn.

PS: Jakie cele stawia sobie lokalna liderka Polska 2050 w Krotoszynie w kontekście projektu Krotoszyńskiej Rady Kobiet?

Magdalena Paszyn: Oczywiście chciałabym być częścią tego zespołu, który będzie wypracowywał ramy działania Rady Kobiet. Chciałabym również znaleźć się w Radzie jako jej członkini i przedstawicielka Polski 2050, szczególnie tej kobiecej części. Celów jest wiele, bo i wiele potrzeb widzę w przestrzeni lokalnej. Na początku działania, Rada powinna skupić się na diagnozie problemów kobiet zamieszkałych na terenie gminy, ale i tych, pracujących tu, dojeżdżających z innych miejscowości. Diagnoza jest niezbędna, gdyż ona wskaże konkretne pola do działania. Natomiast jeśli mi nie będzie dane być członkinią takiego gremium, to Rada Kobiet może i tak zawsze liczyć na moją pomoc i wsparcie.

PS: Jakie konkretnie działania podejmuje Polska 2050, aby wspierać aktywność Krotoszyńskiej Rady Kobiet na różnych płaszczyznach społecznych?

MP: Stowarzyszenie Polska 2050 jest przede wszystkim inicjatorem powołania Rady, wiem, że i inne miasta chcą pomysł powielić. Dziś nie możemy tu lokalnie wspierać działalności Rady, bo jej fizycznie nie ma. Natomiast, jeśli powstanie to i Stowarzyszenie, jak i Strategie 2050 czy partia, na pewno chętnie wesprą projekty. Mamy też wsparcie naszych posłanek i posłów, ale tu liczę najbardziej na nasze aktywne dziewczyny.

PS: Jakie wyzwania związane z równością płci i wsparciem dla kobiet dostrzega Polska 2050 jako priorytetowe w kontekście projektu?

MP: Równość płci sama w sobie zawiera wyzwanie, bo w tym temacie jest jeszcze wiele do zrobienia. Ja postawiłabym na pierwszym miejscu edukację społeczną. Postawienie na zmiany mentalne i stereotypowe, które królują w głowach wielu kobiet. Należy im pokazać, że nie trzeba zaniedbywać rodziny, by się rozwijać i aktywnie działać. Wsparcie kobiet w aktywizacji zawodowej i społecznej to priorytet. Oczywiście trzeba reagować na każdy objaw nietolerancji płciowej, na przemoc czy hejt. Nadal jesteśmy jako naród na końcu pod względem wskaźnika równouprawnienia płci. Widać ją w różnicach płac na tych samych stanowiskach, ale i w niechęci przyjmowania do pracy kobiet w wieku rozrodczym czy matek. Kobiety karmiące dziecko są wypraszane z restauracji czy obrażane w przestrzeni publicznej. Kobiety są traktowane przedmiotowo w korporacjach i gorzej traktowane niż mężczyźni. Na kobiety gwiżdże się na ulicach, na mężczyzn nie. Takich przykładów można mnożyć, dlatego też pracy w tej dziedzinie jest mnóstwo. Ale nie można zapomnieć o tym, by uczyć kobiety pewności siebie, upewniać je we własnej wartości, zmieniać myślenie krok po kroku. Dlatego też potrzebne są szkolenia, warsztaty czy pogadanki. Tylko w taki sposób efekty będą namacalne.

Podsumowanie

W trakcie rozmowy z posłanką Barbarą Oliwiecką i liderką Polska 2050 w Krotoszynie, Magdaleną Paszyn, wybrzmiewa jednomyślne przekonanie o znaczeniu powstania Krotoszyńskiej Rady Kobiet. Inicjatywa ta ma na celu aktywizację kobiet, tworzenie przestrzeni do działań oraz nagłaśnianie ich osiągnięć. Współpraca między lokalnymi władzami a Polska 2050 ukazuje zacieśnianie relacji, co przynosi korzyści dla mieszkanek. Oczekiwania wobec Rady Kobiet są ambitne, zakładając nie tylko diagnozę problemów, lecz także inspirację, wsparcie i zmiany społeczne na rzecz równości płci. Polska 2050 widzi edukację społeczną, aktywizację zawodową oraz zwalczanie nietolerancji płciowej jako kluczowe wyzwania do podjęcia z nadzieją na realne i trwałe efekty w przyszłości.

Korekta: Kamila Szymczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content